Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

kurczaczekczaczek
17:24
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialunoliel lunoliel
kurczaczekczaczek
17:12
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
kurczaczekczaczek
17:11
7791 500f
Reposted fromrisky risky viaikari ikari
17:09
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine vianokturnal nokturnal
kurczaczekczaczek
17:09
7672 312b
Reposted fromGIFer GIFer viapandywarhou pandywarhou
kurczaczekczaczek
17:05
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viapinkpanther pinkpanther
kurczaczekczaczek
17:03
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaSkydelan Skydelan
kurczaczekczaczek
16:56
8723 6954 500
kurczaczekczaczek
16:54
2480 923f
kurczaczekczaczek
16:49
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viarhubarbrr rhubarbrr

June 17 2017

kurczaczekczaczek
15:49
7345 b9de
tattoo vol.180
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat vialonely-girl lonely-girl
15:21
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatroubles troubles
kurczaczekczaczek
15:20
15:16
6406 7ec1

rxbytuesday:

Trainspotting dir. Danny Boyle (1996).

Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

March 12 2017

kurczaczekczaczek
15:37
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera

July 07 2015

kurczaczekczaczek
20:39
1587 bd29
kurczaczekczaczek
20:29
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viairmelin irmelin
kurczaczekczaczek
20:27
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
kurczaczekczaczek
15:21
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeweloff leweloff

July 06 2015

kurczaczekczaczek
20:13

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl