Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

kurczaczekczaczek
15:49
7345 b9de
tattoo vol.180
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat vialonely-girl lonely-girl
15:21
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatroubles troubles
kurczaczekczaczek
15:20
15:16
6406 7ec1

rxbytuesday:

Trainspotting dir. Danny Boyle (1996).

Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

March 12 2017

kurczaczekczaczek
15:37
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera

July 07 2015

kurczaczekczaczek
20:39
1587 bd29
kurczaczekczaczek
20:29
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viairmelin irmelin
kurczaczekczaczek
20:27
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
kurczaczekczaczek
15:21
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeweloff leweloff

July 06 2015

kurczaczekczaczek
20:13

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
kurczaczekczaczek
20:13
Bo oboje wiemy, że nigdy nie będę twoją ukochaną.
Ja tylko przynoszę podniecenie.
Towarzystwo w łóżku.
Wypełniam przestrzeń w Twojej pościeli.
— Daughter - "Candles"
Reposted frompensieve pensieve viamadeliine madeliine

July 03 2015

kurczaczekczaczek
22:47
9974 8a82
Reposted fromcarolinedurden carolinedurden
kurczaczekczaczek
22:45
0199 bbb4
Reposted fromsiegmunda siegmunda
kurczaczekczaczek
22:44
0248 900b
Reposted fromsiegmunda siegmunda
kurczaczekczaczek
17:24
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialentilka lentilka
kurczaczekczaczek
17:23
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vialentilka lentilka

June 30 2015

kurczaczekczaczek
19:33
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim vialeweloff leweloff
kurczaczekczaczek
19:32
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
kurczaczekczaczek
13:53
5734 43d3 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
kurczaczekczaczek
13:43
6771 1715
Reposted fromPatriiis Patriiis vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl